menusearch
golnamchoob.ir

تولید سرکه چوب از ضایعات چوب و چوب بستنی ,

۱۳۹۷/۳/۲۹ سه شنبه
(5)
(0)
تولید سرکه چوب از ضایعات چوب و چوب بستنی
تولید سرکه چوب از ضایعات چوب و چوب بستنی
سرکه‌چوب به‌ عنوان ماده‌ای صد در صد ارگانیک می‌تواند جایگزین مناسبی برای بخشی از مواد شیمیایی مورد استفاده در صنعت کشاورزی معرفی شود.
سرکه یا الکل چوب را میشود از ضایعات چوب و یا چوب بستنی بدست اورد.

به گزارش خبرنگار پژوهشی ایسنا منطقه اصفهان، بهزاد عبدالهی پور، دانشجوی کارشناسی ارشد کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان در پایان‌نامه خود تحت عنوان «تأثیر سرکه چوب کاج بر خصوصیات جوانه‌زنی، رشد رویشی و زایشی خیار و ریحان» و با راهنمایی حسین شریعت مدار و مریم حقیقی به صورت آزمایشگاهی به بررسی تأثیر این ماده ارگانیک پرداخت.

مواد ارگانیک به دلیل عوارض جانبی کمتر نسبت به مواد شیمیایی، جهت استفاده در کاربردهای مختلف از جمله تولیدات صنعتی و کشاورزی روزبه‌روز بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند. سرکه‌ چوب، ماده حاصل از سرد شدن دوده‌ آتش به‌ عنوان ماده‌ای صد در صد ارگانیک می‌تواند جایگزین مناسبی برای بخشی از مواد شیمیایی مورد استفاده در صنعت کشاورزی معرفی شود.

در این پژوهش طی دو آزمایش جداگانه در قالب طرح کاملاً تصادفی به‌ منظور بررسی تأثیر سرکه چوب کاج بر خصوصیات رشد فتوسنتزی و فیزیولوژیک گیاهان میوه‌ای و برگی، خیار و ریحان با 6 تیمار 3333، 2500، 2000، 1250،0 و mg/l 5000 با چهار تکرار طراحی و اجرا شد.

آزمایش اول به ‌صورت آزمایشگاهی بر روی بذرهای خیار و ریحان به‌ صورت پرایمینگ و آزمایش دوم به‌ صورت گلدانی در آزمایشگاه و گلخانه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شد.
سرکه چوب رامی شود از ضایعات چوب و چوب بستنی طی یک پروسه شیمیایی که بر چوب وارد می‌شود بدست اورد.